Ervaring

Werkervaring

Jan 2013 – heden      @@ad Documentenbeheer

 • projecten archiefschoning, archiefoverdracht, inventarisatie (quick-scan), rubricering en digitalisering van;
  • Esdal College (350 m1)
  • Advocatenkantoor
  • Gemeente Haren archief brandweerarchief (vergunningen)
  • Drents Museum inventariskaarten
  • Gemeente Groningen aktes Burgerzaken
  • Landal contracten
  • Gemeente(s) Leek, Grootegast en Zuidhorn (personeelsdossiers)
  • Domijn Woningbouw Enschede (940 m1)
  • Drenthe College (1.225 m1)
  • Emtec/Teijin (outsourcing archief 750 m1)
  • Gemeente Haren Milieu- en drank-en horeca archief
  • Gemeente(s) Westerkwartier Milieudossiers
 • Geven van trainingen digitaal archiveren / -werken;
  • Trans Link, Fysiotherapie Buitenpost, DSM, Vebego, Fresenius, etc.
 • Aansturen van uitvoerend personeel;
 • Maken van startdocumenten;
 • Overleg met opdrachtgevers.

_______________________________________________________________________

nov 2011 – jan 2013     Projectleider digitalisering

 • Gemeente Enschede
  • Aansturing en begeleiding medewerkers bij digitalisering van bouwarchief
  • Bestandsbeheer en oplevering digitale bestanden
  • Postverwerking Stadsbank Enschede d.v.v. Decos
  • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opstart van een nieuwe methode van postverwerking Stadsbank Enschede.

feb 2009 – nov 2011     Consultant DIV

 • Gemeente Stadskanaal
  • Advisering en ondersteuning bij digitalisering van archiefdelen
  • Instructie en begeleiding van medewerkers bij uitvoering
  • Inrichten DMS (Decos)
  • Verwerken, classificeren en registreren inkomende post
  • Bewerking en ordening bestuurs-, bouw-, milieu-, personeelsarchief

mrt 2008 – feb 2009      Regioadviseur DIV

 • COA (centraal orgaan opvang asielzoekers)
  • Advisering en instructie m.b.t. wijze archivering
  • Opzet en inrichten van 26 decentrale archieven
  • Instructie Corsa aan medewerkers opvangcentra

aug 2004 – feb 2008      Projectmedewerker DIV

 • Sociale Zaken Gemeente Emmen. 
  • Ontwikkelen van een Digitaal Dossier Volg Systeem t.b.v. dossierbeheer, track and trace en managementinformatie;
  • Maken van een inventarisatie;
  • Opzetten van een DSP (Documentair structuurplan);
  • opzet en inrichting decentraal archief;
  • deelname aan diverse werkgroepen;
  • algemene ondersteuning dagelijkse werkzaamheden aan de hand van het basis selectie document (BSD) en de basisarchiefcode(BAC).

mrt 2004 – juli 2004      Consultant DIV

 • Reïntegratiebedrijf Cvites
  • Onderzoek en advies uitbrengen t.b.v.
   Archiefbeheer en -systeem
   Informatiebeheer en -stromen
   Documentatiebeheer
  • Opstellen van Documentair Structuur Plan
  • Ontwikkeling digitaal Dossier Volg Systeem
  • Begeleiding medewerkers tijdens implementatie

feb 2002 – feb 2004      Interim Teamleider

 • Gemeente Assen
  • Structureren en organiseren van het cluster Logistiek
   • Repro/Lay-out, Postkamer en bezorging
   • Inkoop, magazijnbeheer en bevoorrading
   • Bodedienst /algemene zaken
  • Opstellen afdelingsplan en rapportages
  • Operationele aansturing medewerkers (7 fte)

jan 2001-feb.2002         Projectmedeweker

 • Nationale Nederlanden Rotterdam
  Ontwikkelen managementinformatiesysteem (MIS)

  • Deelname aan diverse werkgroepen
  • Verzamelen en analyseren managementinformatie
  • Planning verdeling werkvoorraden

okt 1998-jan 2001         Teamleider Archief

 • Nationale Nederlanden Rotterdam
  • Operationele aansturing medewerkers 20 medewerkers
  • Verantwoordelijk voor het opzetten, inrichten en verhuizen archief ( + 8.200 m2/40 km)
  • Ontwikkelen van een distributiesystematiek
  • Optimaliseren van werkprocessen

1989 – 1998                  Teamleider Logistiek

 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
  • Verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing medewerkers;
  • Begeleiding en coaching medewerkers;
  • Verantwoordelijk voor diverse projecten; nieuw magazijn, stroomlijnen interne logistiek, invoeren tracking- en tracingsysteem, stroomlijnen voorraadbeheer, invoering standaardisatie afdelingsvoorraden en bevoorradingssystematiek.

1979 – 1989                  1e medewerker Logistiek (senior)

 • Leids Universitair Medisch Centrum {LUMC)